ترمیم بوت نوکیا Nokai X2 Rm-1013بدونه نیاز به باکس وجیتک

ترمیم بوت نوکیا Nokai X2 Rm-1013بدونه نیاز به باکس وجیتک

ترمیم بوت نوکیا Nokai X2 Rm-1013بدونه نیاز به باکس وجیتک

 

 

 

 

 

 

 

 

درود خدمت دوستان

بوسیله ی آموزشی که براتون اماده کردیم مشکلاتی همچون هنگ روی لوگو و خاموشی nokia x2را میتوانید بدون باز کردن گوشی حل کنید...

نکته:همچنین آموزش چگونگی ترمیم بوت درون فایل موجود می باشد


خرید آنلاین